Program Szkoleniowo-Doradczy Firmy Rodzinne.

Szanowni Państwo,

Firma Grast & MTB, jako Firma Rodzinna przystapiła do prestiżowego projektu, jakim jest Program Szkoleniowo – Doradczy  …

W kilku słowach o projekcie:

Program Szkoleniowo – Doradczy Firmy Rodzinne jest pierwszym i jedynym tego typu w Polsce pilotażowym  programem wsparcia adresowanym do kadry menedżerskiej przedsiębiorstw rodzinnych. Program dotyczy specyfiki kultury organizacyjnej i problemów przedsiębiorstw rodzinnych, gdzie ludzie żyją i pracują razem, połączeni więzami głębszymi niż relacje biznesowe.

Program Firmy Rodzinne ma pomagać w rozwijaniu umiejętności zarządczych potrzebnych w każdej organizacji a szczególnie takich wyzwań,  jak np. relacje dzieci – rodzice, konstruktywny i destrukcyjny wpływ tradycji rodzinnej na kulturę organizacyjną firmy lub otwieranie firmy na „obcych” przy zachowaniu pożądanej kontroli i wpływów rodziny.

link do PDF