Grupa zakupowa

Grupa ABG Sp. z o. o. została zarejestrowana w grudniu 1997 roku we Wrocławiu.

Jej założycielami byli właściciele trzech firm branży instalacyjnej: Arsan z Gdańska, Bater z Wrocławia i Grast&MTB z Warszawy.

W kolejnych latach udziałowcami spółki stały się następne firmy: w 1998 roku Instalbud z Pszczyny oraz Matex z Jeleniej Góry oraz Hot Bis z Zielonej Góry i Solar-Bin z Rzeszowa. W 2001 roku do spółki przystąpił Femax z Gdańska (w miejsce firmy Arsan), a w 2004 roku Grupa ABG powiększyła się o kolejne trzy firmy Refleks z Białegostoku, Economy z Poznania i Euroinstal z Ciechanowa. Rok 2006 przyniósł duże zmiany. Zmianie uległa siedziba Grupy ABG – została przeniesiona z Wrocławia do Warszawy i obecnie miesci się w budynku INTRACO przy ul. Stawki 2.

W marcu 2007 roku dołączyła do składu Grupy ABG nowa firma – Handel Hurtowy i Detaliczny K. Józef Kozłowski z Krotoszyna.

Wszystkie firmy zrzeszone w Grupie ABG reprezentują w całości krajowy kapitał.

Obecnie osiem firm z Grupy ABG tworzy ogólnopolską sieć dystrybucyjną branży instalacyjno-sanitarnej, która obejmuje ponad 70 punktów sprzedaży.

Zarząd spółki, wraz z radą nadzorczą, podejmuje wszelkie niezbędne działania mające na celu uzyskanie jak najlepszego wyniku finansowego spółki, który znajduje odzwierciedlenie w wynikach firm członkowskich.

Ze względu na specyfikę różnych regionów Polski, Grupa ABG poszukuje rozwiązań, które, w sposób ewolucyjny, zapewniają maksymalną unifikację asortymentową przy jednoczesnej optymalizacji zysków.

Nadrzędnym celem spółki jest ciągłe powiększanie zbioru wspólnego obejmującego asortyment dostawców i kanały dystrybucji. Dzięki konsekwentnym działaniom władz spółki i zrzeszonych firm, Grupa ABG posiada mocną, ugruntowaną pozycję na polskim rynku hurtowym artykułów instalacyjnych, sanitarnych i techniki grzewczej.